Miten inflaatio vaikuttaa yritykseesi?

16. syyskuuta 2022

Kun inflaatio nousee kaikkialla Euroopassa, se vaikuttaa myös useimpiin yrityksiin.

Kun inflaatio nousee kaikkialla Euroopassa, se vaikuttaa myös useimpiin yrityksiin. Ukrainan sota ja länsimaiden Venäjälle asettamat pakotteet ovat kaksi tekijää, jotka vaikuttavat siihen. Inflaatio tarkoittaa, että hinnat nousevat, jolloin samalla rahalla voi ostaa vähemmän tavaroita ja palveluja.

Miten inflaation kiihtyminen vaikuttaa yritykseesi?

Kuten useimmat ihmiset ovat jo huomanneet, elintarvikkeiden ja sähkön hinta on noussut merkittävästi. Toisin sanoen joudut maksamaan samoista tuotteista ja palveluista aiempaa enemmän. Kehitys juuri nyt lisää riskiä siitä, että Riksbank nostaa korkoja jopa suunniteltua nopeammin, mikä puolestaan nostaa asuntolainojen korkoja.

Inflaatio uhkaa vaikuttaa eniten pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joten niiden talouden tarkastelu on entistäkin tärkeämpää. Pahimmassa tapauksessa useat yritykset voivat mennä konkurssiin, jos kustannukset nousevat liian korkeiksi.

Inflaatio voi vaikuttaa yritykseesi konkreettisimmin esimerkiksi tuotantopanosten ja varaston kustannusten nousun kautta. Myös rahti- ja työvoimakustannukset voivat nousta. Joidenkin tavaroiden toimitusajat voivat myös pidentyä. Näillä kasvaneilla kustannuksilla voi olla merkittävä vaikutus yrityksesi talouteen. Esimerkiksi kassavirtasi voi sen seurauksena heikentyä dramaattisesti.

Mitä voidaan tehdä?

Inflaation lisääntyessä maksuviivästykset voivat olla yksi seurauksista - sekä asiakkaiden että toimittajien taholta. Jos kohtaat tämän ongelman yrityksen omistajana, voit välttää taloudelliset tappiot muutamalla tavalla. Voit tarkistaa velkojen ja luottoriskien sisäistä hallintaa, vahvistaa maksuvalmiutta ja kassavirtaa sekä digitalisoida järjestelmiäsi.

Jos sinulla on lainoja, tämä vaikuttaa myös niihin, sillä on olemassa riski, että korot nousevat. Tämän torjumiseksi on mahdollista vahvistaa korko, mutta se ei aina ole järkevä valinta. Ennen kuin teet lopullisen päätöksen lainoistasi, on hyvä keskustella pankkisi kanssa parhaasta strategiasta.

Kasvun hidastuminen Euroopassa

Kuten kaikki tiedämme, EU:n ja Venäjän välisestä kaupasta on tullut hyvin vähäistä, ja tämä vaikuttaa myös inflaatioon. Energian hinnannousu yhdessä nykyisen taloudellisen epävarmuuden kanssa voi myös johtaa talouskasvun hidastumiseen Euroopassa. Eurooppa on Ruotsin suurin vientimarkkina-alue, ja heikommalla kasvulla voi olla merkittäviä seurauksia Ruotsin teollisuudelle mutta myös muille maille.

Yhdessä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Norjan kanssa EU-maiden osuus Ruotsin palvelujen viennistä on 61 prosenttia ja tavaroiden viennistä 70 prosenttia. Tavaraviennin väheneminen voi vaikuttaa kielteisesti useisiin muihin tärkeisiin palvelualoihin.